Kirke og Film


 


Forside

Om os, kontakt, medlemskab

Kirkebio, ideer, legal filmvisning

Materialer

Filmlitteratur

Gabriel

Interfilm

Kurser

Vision

Links
 


Foredrag

Flere af Kirke og Films bestyrelsesmedlemmer, anmeldere og medarbejdere tilbyder foredrag og causerier. Se emner m.v. nedenfor, og kontakt de enkelte vedr. vilkår.

Sognepræst Susanne C. Knudstorp (Lyng): Kirke og Films fhv. næstformand holder gerne foredrag i kirker, sognegårde og lignende – i Jylland og på Fyn – om emner indenfor kirke og film, f.eks. emner som soning og forsoning, frihed i kærlighed og livets spilleregler ud fra film som bl.a. Gabriel vinder-filmen ”De usynlige” (Norge 2008), BAFTA vinder-filmen ”Soning” (England 2007), ”V for Vendetta” (England 2005) og ”Never Let Me Go” (England 2010). Kontakt: sck (at) km.dk

Fhv. sognepræst Jes Nysten (Roskilde) har anmeldt og skrevet om film i mere i mere end 30 år - og holder gerne foredrag om film. Kontakt: jes (at) nysten.dk

Mag. art. Bo Torp Pedersen (Amager): Kirke og Films fhv. formand har reduceret foredragsvirksomheden til Hovedstads-området og til causerier - passer til senioreftermiddage - om gamle filmnavne som Ingrid Bergman, Grace Kelly, Peter Malberg, Dirch Passer, Kjeld Petersen, Ib Schønberg, Ove Sprogøe og Marguerite Viby (med filmcitater) eller evt. om Chaplin, Dreyer, Hitchcock og Keaton (ikke klar med filmcitater endnu). Kontakt: botorpp (at) outlook.com

Cand. mag. Kirsten Köneke (Valby) har i flere år arbejdet som filmkonsulent for Pensionisternes Samvirke og har afholdt filmdage på Tisvilde Højskole. Hvis din forening eller menighed planlægger en udflugt, kan den med fordel blive en tur til Tisvilde med middag, film/foredrag og kaffe. For mange vil det være nemt med tog og ikke nødvendigt at leje en bus. Kontakt: kmkoneke (at) gmail.com

Ulla Hjorth Nielsen (Kbh.), filminstruktør, filmhistoriker og mag. art., byder på flere spændende foredrag. Hent oversigt.  


Denne side blev opdateret 1/8, 2017