Tilbage til forsiden


 


Kirke og Films historie

Hjemmesiden kirkeogfilm.dk udgives af foreningen Kirke og Film. Foreningens formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens verden og filmens verden. Kirke og Film bygger videre på en lang tradition. Her kan du læse historien om Kirke og Film.

 


Historie
Harald P. Madsen


Bjørn MoeFlemming Behrendt


Johs. H. Christensen


 


Umiddelbart efter Anden Verdenskrig stiftede den dynamiske præst og forfatter Gerhard Rasmussen [1905-1968] [note nr. 1] Kirkelig Filmsforening, der skulle slå bro mellem filmens og kirkens verden i Danmark. Foreningens største aktiv var månedsbladet ”Kirke og Film”: Nr. 1 udkom november 1945 [2], og ambitionen var efterhånden at anmelde så godt som alle nye film i de danske biografer. På et tidspunkt blev det vedtaget at fjerne det lille s i navnet, og på generalforsamlingen d. 25/4 1962 ændredes navnet til Landsforeningen Kirke og Film.

Den initiativrige Gerhard Rasmussen var i 1947 også en nøgleperson i udviklingen af Felix Film, som havde til formål at udleje "gode lødige kristelige film", og som blev en del af Indre Missions udadvendte medie-virksomhed. Felix Film forsøgte i 1961 at bringe filmen Det syvende spørgsmål (om forfølgelse af kristne i DDR) ud i biograferne. Et lignende forsøg skete i 1975-76 med Gemmestedet (om Corrie ten Boom og nazisternes jødeforfølgelse). Indre Mission udviklede siden hjemmesiden filmogtro.dk, som er en slags parallel til kirkeogfilm.dk

Den senere biskop Erik Jensen (Aalborg) og daværende seminarierektor Poul Hartling var blandt Kirke og Films anmeldere i 1950erne og 1960erne. Det tunge læs blev dog nok trukket af Jørgen Nissen, Jørgen Ruager, Harald P. Madsen og Bjørn Moe. I 1966 blev sognepræst Jørgen Nissen, hidtil redaktør, ny formand for foreningen (3), og i 1967 blev Flemming Behrendt ny redaktør af bladet, som under hans ledelse opnåede en meget høj kvalitet. Blandt de nye medarbejdere var Johs. H. Christensen, Jørgen I. Jensen, Poul Behrendt og den fhv. dominikanermunk Martin Drouzy. Siden skiftede bladet navn til ”Film 70”, "Film 71" osv.. I 1972 blev Flemming Behrendt afløst som redaktør af Johs. H. Christensen (4); Behrendt blev i stedet foreningens kasserer.

"Film 70" fejrede med sit november-nummer Kirke og Films 25 års jubilæum. Som Flemming Behrendt skrev: "Der er kun én ordentlig måde for et tidsskrift at fejre et jubilæum på: ved at udgive et ekstra godt nummer." Jørgen I. Jensen beskrev tidsskriftets aktuelle ståsted, og Jørgen Stegelmann fra filmtidsskriftet Kosmorama beskrev Kirke og Film udefra. De to forsidebilleder fra Dreyers "Vredens dag" og Buñuels "Tristana" henviser til analysen/artiklen "Glædens dag - vredens dag" af Johs. H. Christensen og tre artikler om Buñuel af Poul Einer Hansen og Poul Behrendt. Sidstnævnte anmelder - særdeles kritisk - kollegaens Martin Drouzys bog om den berømte spanske instruktør, der sagde om sig selv: "Jeg er da gudskelov stadig ateist". Jubilæums-nummeret indeholdt flere almene artikler og i pagt med traditionen en bunke anmeldelser af aktuelle film.

Udgivelsen af Kirke og Films tidsskrift var imidlertid blevet afhængig af støtte fra Det danske Filminstitut (DFI), og da DFI ikke længere ønskede at støtte en bred vifte af filmtidsskrifter, kom også Kirke og Film under pres og besluttede at stoppe udgivelsen af et eget tidsskrift og slutte op om et nyt tidsskrift, som DFI fremmede. "Film 75" nr. 2-3 blev sidste nummer af Kirke og Films eget tidsskrift, og senere blev foreningen Kirke og Film helt nedlagt. April 1975 udkom første nr. af "Levende Billeder - et månedsblad om film og tv". Flemming Behrendt blev bladets første ansvarshavende redaktør.Sammenlignet med "Film 75" var både stilen og stofudvalget anderledes. TV-stof og TV-debat kom til at fylde ganske meget ligesom stof om filmbranchen. I sektionen med filmanmeldelser indgik for en tid nogle personer 'udefra', f.eks. Poul Dam, Ebbe Kløvedal og Jørgen Leth. Heldigvis indgik flere af de solide anmeldere fra "Film 75" også i anmelder-panelet, f.eks. Johs. H. Christensen, Preben B. Christensen og Steffen Kjeldgaard-Pedersen samt - som ny - Jes Nysten. Bladets form og stof-udvidelsen signalerede, at bladet skulle være populært og hvile i sig selv økonomisk. Den tidligere Film 75-anmelder Henrik Jul Hansen blev en solid ankermand, men ellers oplevede "Levende Billeder" både årlige økonomiske kriser og markante skift i den redaktionelle top (5), indtil bladet lukkede i 1997. DFI drog få år efter konklusionen på tidens almindelige tidsskriftkrise og påbegyndte 2000 udgivelse af "ekko", som stadig udkommer, og stoppede 2004 det hæderkronede "Kosmorama" i trykt form (det udkommer fortsat digitalt).

Kirke og film-emnet indgik produktivt i Religionspædagogisk Centers (RPC) aktiviteter, især mens Jes Nysten var formand og Arne Kristophersen daglig leder. Men allerede 1984 (ca.) udgav man "Filmguide for undervisning i kristendom/religion" (red. Kai Vardrup og Bo Torp Pedersen). RPC banede nye veje med udgivelsen af Krzysztof Kieslowskis "Dekalog" til brug i den kirkelige undervisning. 1994 udkom hæftet  "Jesus i hovedrollen" (red. Jes Nysten og Bo Torp Pedersen) - efter tysk forbillede - med en filmografi af Ebbe Villadsen. RPC indgik i en udgiverforening med bl.a. KLF Kirke & Medier, som sod bag medietidsskriftet "Vision" udkom 1997-2000 (6). Efterhånden kom film-emnerne til at dominere tidsskriftet. Nogle artikler fra de første numre kan findes på kirkeogfilm.dk under menu-punktet Vision. I 2007 udgav det RPC-tilknyttede forlag Alfa i samarbejde med Kirke og Film antologien "Jesus går til filmen - Jesusfiguren i moderne film" (red. Ida Auken og Bo Torp Pedersen) med bidrag af bl.a. Jes Nysten, Louise Rasmussen og Ida Auken (7).

21. september 2004 blev foreningen Kirke og Film genstiftet (8) (9). Nu er det hjemmeside og Facebook, som er de centrale formidlere. Her omtales foreningens tiltag og initiativer med henblik på en tidssvarende, inspirerende brug af film i kirkelige sammenhænge.

Vigtig for det moderne Kirke og Film er kursusvirksomhed, filmanmeldelser - bl.a. 'Månedens film' - samt deltagelse i arbejdet for filmprisen Gabriel og i den internationale kirke og film-bevægelse Interfilm, som giver mulighed for ved festivaler og konferencer at hente inspiration og viden til det fortsatte arbejde i Danmark.

(under bearbejdelse) (BTP)

______
1) Gerhard Rasmussens biografi og filmatiseringen af Det sande ansigt.
2) Jfr. https://www.kristendom.dk/indføring/europas-første-kristne-filmtidsskrift-var-dansk
Det er imidlertid forkert, når artiklen beskriver "Kirke og Film" som en del af Indre Missions arbejde. Kirkelig Filmsforening var en selvstændig forening med personer både fra Indre Mission og andre dele af kirkelivet.
3) Tidlige formænd: - - , Hans Munck ( - 1966), Jørgen Nissen (1966- ), Bjørn Moe (-) [under research]
4) Flemming Behrendt ..... Johs. H. Christensen ..... [mere følger]
5) De skiftende ansv. red. af Levende Billeder: 1975 Flemming Behrendt (nr.1-4), 1975-1984 Henrik Jul Hansen, 1984-1988 Jaffa Valentin, 1988-1989 Thomas Alling, 1989-1990 Peder Bundgaard, 1991-1992 Jaffa Valentin, 1992-1993 Trine Saabye, 1993-1995 Per Juul Carlsen, 1995-1997 Christian  Monggaard Christensen.
6) I redaktionen: Benny Aros (1996-1999), Asbjørn Asmussen (2000), Mette Geil (1999-2000), Per R. Jensen (1996-2000), Evan K. Johansen (1999-2000), Anders Friis Knudsen (1999-2000), Gunnar Bach Pedersen (1996-1999) samt alle år Jes Nysten og Bo Torp Pedersen (ansv. red.).
7) Jfr. http://www.kirkeogfilm.dk/litteratur.htm
8) Kirke og Films formænd siden 2004: Bo Torp Pedersen (2004-2010), Louise Keiniche Rasmussen (2010-2017), Otto Lundgaard (2017- ).
9) Karsten Fledelius var én af stifterne, da Kirke og Film blev genskabt i 2004. Den 23. februar 2015 blev Karsten Fledelius 75 år. I den anledning udkom på Forlaget Rhodos et festskrift med titlen Det talende levende menneske.
 


 


Denne side blev opdateret 14/1, 2018