Kirke og Film


 


Forside

Kirkebio, ideer, legal filmvisning

Filmanmeldelser

Materialer

Filmlitteratur

Gabriel

Interfilm

Kurser

Foredrag

Vision

Links
 


Om Kirke og Film

Hjemmesiden kirkeogfilm.dk udgives af foreningen Kirke og Film. Foreningens formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens verden og filmens verden.

Kontakt

Formand:
Sognepræst Otto Lundgaard

nol (at) km.dk


Næstformand:
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
lpwk (at) km.dk

Kasserer: Arne Kristophersen - arne (at) kristophersen.dk
Webmaster: Bo Torp Pedersen, botorpp (at) outlook.com
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Poul Martin Langdahl (indsuppleret), Dorthe Engelbrecht Larsen, Jes Nysten, Louise K. Rasmussen, Kirsten Senbergs
Suppleanter:
2) Susanne C. Knudstorp, 3) Anna B. Thyssen
Revisor: Anders Friis Knudsen
Revisoruppleant: Lasse Rasmussen

Vi besvarer spørgsmål og henvendelser fra medlemmer, der gerne vil have hjælp i en konkret brugssituation, hvad enten det er en studiekreds, et foredrag eller en filmklub. Se kontakt-oplysninger ovenfor. Gå til siden med foredrag.
 


Medlemskab og støtte

 


Medlemskab og støtte

Støt vort arbejde med et medlemskab af foreningen.
Kontingentsatserne for kalenderåret 2017 er:
250 kr. for enkeltpersoner
500 kr. for kirker/sogne
1.000 kr. for kollektive medlemmer i øvrigt.

Kontingent/gave indbetales til Danske Bank
reg.nr. 1551, konto nr. 3429 6490 64.
IBAN : DK 81 3000 3429 6490 64
BIC/SWIFT : DABADKKK

Husk at anføre afsendernavn og ordet ’kontingent’. Send os venligst en e-mail med oplysning om kontaktpersoner og deres e-mail, hvis kontingentet dækker et af de to former for kollektivt medlemskab. Hvis du har brug for en kvittering eller regning for kontingentet, henvend dig blot til vor kasserer.

Foreningens vedtægter og referat af seneste generalforsamling kan fås ved henvendelse til sekretæren eller webmasteren. Kontakt også sidstnævnte med spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden. Se e-post-adresser ovenfor.

Kirke og Film: CVR 33 34 23 30
 


 Formanden

 


Formanden har ordet

Maj 2017
: ”Husk, film skal ses i biografen!” Sådan takkede den daværende, filmhøjtelskende anmelder i tv-magasinet ”Bogart” altid af med en påmindelse om - ja, ikke at vi ses igen, men at film skal ses og på rette sted. På det store lærred. Og med os siddende dernede i mørket. Iagttagende og på en måde alligevel deltagende i det drama, vi var med i. I lyd og billede. Fra første scene til sidste indtryk - det, vi altid tager med os og bygger videre på.
       Anmelderens påmindelse gav mig altid lyst til at tage i biffen. Igen. Måske for at se netop én af de film, som var anmeldt i tvmagasinet. Jeg skrev ”for at se” - hm, jo; men det var jo ikke gratis at se. At se var forbundet med at ofre ressourcer i form af sparsom tid og (ditto) præsteløn. Til gengæld fik jeg altid noget med ud fra biografen, som ingen kunne have fået på mine vegne.
       Først og fremmest oplevelser, som jeg gerne ville dele med andre - af hvilken grund det altid vækker min filmglæde, når jeg befinder mig i selskab med andre, der enten vil dele fælles filmoplevelser eller dele ud af deres anbefalinger af en film, som alle i selskabet (endnu) ikke har set. En oplevelse, der deles med andre, bliver jo ikke mindre. Der går ikke noget fra nogen, når en film bliver set med flere sind og flere åbne øjne og ører end dem, man selv kan stille med.
       Det gør vi her i ”Kirke og Film” noget for at fremme - også i det nye år. Bestyrelsen har her i foråret taget fat på nye tiltag, alle med det formål at dele ud af de øjeblikke, hvor filmens verden møder kirkens verden på de bedste betingelser, nemlig i fællesskabet.
       Filmkurser: Der er nedsat arbejdsgrupper, som tilrettelægger filmkurser fra én til flere dages varighed. Der ligger allerede fast, at der afholdes et ugelangt kursus på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter den 19. - 23. februar næste år; men andre kurser i 2018 og ’19 er i sigte.
       Månedens film: Endvidere er der kommet godt gang i anmeldelserne af Månedens film, som kan læses på vores hjemmeside og Facebookside - samt i tillæg til indeværende nyhedsbrev. 14 anmeldere har stillet sig til rådighed, og april måneds film er anmeldt af Louise Keiniche Rasmussen fra bestyrelsen.
       More to come! Film skal ses i biografen - men filmoplevelser skal deles, også i kirkens verden. - - Otto Lundgaard, formand.
 


Historie

 


Kirke og Films historie

Umiddelbart efter Anden Verdenskrig stiftede den dynamiske præst og forfatter Gerhard Rasmussen en forening, der skulle slå bro mellem filmens og kirkens verden i Danmark. I mange år var foreningen kendt for sit månedsblad ”Kirke & Film”, hvor alle nye film i de danske biografer blev anmeldt. Bladet opnåede i 1970erne en meget høj kvalitet – og skiftede navn til ”Film 70”. Men efter nogle diskussioner lukkede bladet i 1975; nogle af bladets medarbejdere fortsatte en tid i ”Levende Billeder”. - Læs også Jacob Christian Aarslevs artikel, der dog fejlagtigt anfører Kirke og Film som en del af Indre Missions arbejde: "Europas første kristne filmtidsskrift var dansk".
     Kirke og film-emnet indgik senere i medietidsskriftet Vision (1997-2000), som en tværkirkelig udgiverforening med KLF Kirke & Medier og RPC i spidsen stod bag, og film-emnerne kom efterhånden til at dominere tidsskriftet. Nogle artikler fra de første numre kan findes på vor hjemmeside under menupunktet Vision. Nogle filmanmeldelser fra Vision vil indgå i Kirke og Films arkiv. Enkelte trykte numre af Vision kan endnu fås hos ved henvendelse til Kirke og Films sekretær.
     21. september 2004 blev foreningen Kirke og Film genstiftet (*, og nu er hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt. Heraf fremgår foreningens tiltag og initiativer med henblik på en tidssvarende, inspirerende brug af film i kirkelige sammenhænge.
     Vigtig for det moderne Kirke og Film er deltagelse i arbejdet omkring filmprisen Gabriel og deltagelsen i den internationale kirke og film-bevægelse Interfilm, som giver mulighed for ved festivaler og konferencer at hente inspiration og viden til det fortsatte arbejde i Danmark.
______
*) Formænd siden 2004: Bo Torp Pedersen (2004-2010), Louise K. Rasmussen (2010-2017), Ole Lundgaard (2017- ).
 


Fledelius 


Festskrift
til Karsten
Fledelius


16. dec. 2015:
Da Kirke og Film blev genstiftet i sept. 2004, var lektor Karsten Fledelius én af hovedkræfterne. Fledelius har mange "græsgange", men vi andre er glade for, at han bidrog til Kirke og Film i den vanskelige genstart. Den 23. februar 2015 blev Karsten Fledelius 75 år - hermed et forsinket TIL LYKKE. Der er nu udkommet et festskrift på Forlaget Rhodos. Se indholdsfortegnelse. Man kan med fordel købe bogen via Bogrobotten. Karsten Fledelius' egne bøger kan nemmest findes via www.antikvariat.net. Vi anbefaler, og vi TAKKER Karsten for dit bidrag i vor verden.
 


 


Denne side blev opdateret 17/8, 2017