Internet:
Det individuelle massemedium
Af Gunnar Bach Pedersen

Siger vi medier, tænker vi oftest massemedier. Mediet er broen mellem budskabet og den store tilhørerskare: massen. Massemedier er dem, som bringer deres budskab langt ud - ud til et stort publikum.

Men massemedier satser ikke kun på masse, fordi enhver med et budskab vil have det hørt af flest muligt - have det længst muligt ud. Massen er også vigtig for medierne af økonomiske grunde og bliver det mere og mere.

Der kommer den ene film efter den anden, der beskrives som den dyreste nogensinde. Også "Titanic" skal nok blive overgået. Produktions- og PR-omkostningerne skal dækkes, så flere og flere skal købe billetter. Massemediernes fristelse er derfor også i produktet at satse på massen i stedet for budskabet. Det er vigtigere, at der er mange modtagere af budskabet end, at budskabet er meningsfuldt.

Massemedier er med andre ord tilbøjelige til at blive konforme, idet deres budskab skal være underholdende for de mange, så der kan blive tale om den nødvendige masse. Det bliver let en selvforstærkende cirkel. Massemedierne producerer det, som folk vil have, og folk er nødt til at ville have det, som massemedierne udbyder, for det er det, som massen bliver præsenteret for.

Således bliver alt mere og mere ens: variationer over de samme quizzer og talkshows. De, der har noget på hjerte har det svært, hvis det er lidt skævt i forhold til de anerkendte koncepter, i hvert fald hvis ikke underholdningsværdien er meget høj.

Traditionelt har der været de smalle medier: det lille blad, bogen i et lille oplag, måske udgivet på eget forlag. Det er modsætningen til massemedierne, og budskabet bliver ofte kun observeret af de få: den i forvejen indforståede kreds. Der kunne være andre, for hvem budskabet ville have været vigtigt, men det havde bare ikke mulighed for at nå frem. Bladet forblev ukendt, bogen var ikke på biblioteket, var udeladt i bogfortegnelser.

Massemedier og det letfordøjelige budskab tager let hinanden i hånden. De budskaber, som ikke passer i mediernes økonomiske nødvendighed, har svært ved at blive tilgængelige for de mange.

De smalle budskaber bliver tilgængelige for en hel verden på nettet

Sådan var det. Internet har ændret det vældigt meget. For det er et massemedium, hvor produktionsomkostningerne ikke nødvendigvis sætter stadig nye rekorder. Også det billige og smalle produkt er tilgængeligt for hele verden.

Hjemmesiden på internet har produktionsomkostninger, der kan sammenlignes med fortidens spritduplikerede blade; den udgives ikke i et oplag på 50, men i et oplag, der svarer til antallet af interesserede læsere. Søgerobotter går rundt og registrerer det hele uden hensyntagen til produktionsbudget eller de herskende smagsdommeres op- eller nedadvendte tommelfingre.

Budskabet er der, tilgængeligt for en hel verden, i hvert fald for den stadig stigende befolkning i den virtuelle verden. Det skal blot rumme de ord, som vækker interesse hos en anden, så er det tilgængeligt.

Hvad, der er tilgængeligt på internet, kan bestemt i mange tilfælde ikke siges at være uafhængigt af kommercielle interesser. Alle som har brugt internettet i en lidt længere periode, ser netop de kommercielle interesser og reklamebrølene fylde mere og mere. Men i modsætning til de andre massemedier kan en mangel på kommerciel interesse ikke forhindre noget i at blive offentliggjort for en hel verden.

At vi seriøst bør dyrke Odin og Thor og de andre nordiske guder, må vist betragtes som et af de virkeligt smalle budskaber. Det forhindrer ikke, at den danske oversigt over hjemmesider, Jubii, rummer ikke mindre end fire links til danske hjemmesider, hvor netop det er budskabet.

På den måde er nettet et massemedium, hvor individualiteten kan komme til udtryk. Af nogle opfattes nettet som en identitetsskabende virkelighed, man er "netizen": netborger.

I denne dobbelthed af samhørighed med en udefinerbar sammenhæng og muligheden for at realisere sig selv kan nettet opfattes som noget meget amerikansk, hvor det betyder meget, at enhver kan købe sig en "seksløber" og starte for sig selv. Den europæiske identitet har historisk et andet udgangspunkt med et oprindeligt enhedssamfund med fælles værdier og idealer.

Problemet er, at de fælles "værdier" i stadig højere grad bliver massemediernes kommercielt styrede virkelighedsbillede. Derfor bliver det stadigt vigtigere, at folk med kritik og alternative opfattelser har et forum, hvor deres budskaber virkeligt bliver offentligt tilgængelige. Det forum findes i dag i nettet.