MUSIKVIDEO


Metallicas forsagelse?
Metallicas tilbedelse og forsagelse af det onde

AF KRISTIAN BROGAARD


Metallica er et heavy metal band, og som sådan har de flirtet med satanismen. Gruppen har ofte brugt de sataniske tegn; bl.a. kan man på internettet se et billede af gruppens medlemmer med et omvendt kors i panden, og hænderne former de forskellige satanistiske tegn - tegn, som typisk også ses hos publikum til en heavy metal koncert.

Denne pop-satanisme er desværre mere en regel end undtagelsen for bands inden for heavy metal. Den appellerer stærkt til drenge i teenageårene, hvor der er behov for at markere selvstændighed og oprør mod forældrene. Det kan være svært i en tid, hvor det for forældre er in at te sig som teenagere langt op i voksenalderen, men ungdommen har stadig brug for at markere sig med egen musik og identitet. Teenageforældre og psykologer kan skrive bøger om dette emne.

Oprør fra fans

På Metallicas album "Load" fra 1996 sker et spændende skifte eller måske ligefrem en åbning mod kristendommen - og andre musikalske genrer. Der har været tendenser på tidligere plader, men ikke så tydelig som her. Dette har medført et ramaskrig fra de gamle hardcore fans. De beskylder Metallica for at svigte de fans, der har støttet dem fra starten, og for at have solgt sig til pladeindustrien. Jeg har uden besvær fundet flere hjemmesider, hvis formål var at spotte pladen, og hvor gruppen nedladende kaldes for "Alternica". Om det er derfor bandet kort tid efter udgav albummet "Reload", hvorom det rygtes, at her er den musik, bandet selv ønsker at spille, kan man kun gisne om.

Hvad er det på pladen "Load", der gør mange fans så frustrerede, at de bryder med deres helte og ligefrem nedgør dem på værst tænkelige måde: gengiver mødres beundring for gruppen? Lad os se lidt nærmere på billederne og teksten fra én af sangene: "Until It Sleeps".

Forbandelse og smerte

Musikvideoen til denne sang, der veksler mellem rolige vers og aggressive omkvæd, er billedmæssig og fortællemæssig meget flot. Vi ser bandets medlemmer i videoen synge og udtrykke udviklingen i videoen i et tydeligt kropssprog. En af dem kaster sort jord omkring sig, mens der synges: "Where do I take this pain of mine, I run, but it stays right by my side". Der formes nærmest bøn i det aggressive omkvæd om, at der inden i mig er noget, der smerter, en smerte, der hader mig: "It grips you, so hold me, It stains you, so hold me, It hates you, so hold me."

Smerten beskrives som en forbandelse, der forbliver, når bare du har madet den én gang. Vi ser et menneske som en slange klædt i guld, der vridende hvisler med tungen. Vi ser skarpe grene, der lukker kroppe inde, kroppe indhylles i mudder. Indimellem dette ses Adam og Eva i syndefaldsberetningen, hvor Eva plukker et rødt æble. Der synges anklagende: "So tell me why you've chosen me. Don't want your grip". Eva ses med træets skrape grene om sin hals. Senere ses Jesus stående med tornekrone og bundet på hænderne blandt de ældre præster, mens en meget broget folkeskare står nedenfor og kigger på (Langfredag, Matt. 27, v.15-26).

Nu kommer en helvedsforestilling, som er i høj grad er inspireret af den nederlandske maler Hieronymus Boschs værker (1450-1516). Bosch var den første, der i en fantastisk-dæmonisk kunstretning udbredte emner som "de fordømtes pine i helvede" i sine malerier. Man kan se mange af de nedennævnte figurer i hans maleri "Helvede", som stammer fra en altertavle. Billedet findes i Lademanns Leksikon under hans navn. Videoens helvedesforestilling viser røde djævle og mennesker, der pines; den gule slange, der frister og snor sig; mennesker, der farves af rød farve (blod); samt et enormt monster, der ligner en kloning mellem en fugl og en fisk, som sluger et sprællende menneske. Flere menneskeskikkelser går med fuglehoveder. Herefter kommer scenen fra langfredag igen, og menneske-mængden kaster nu røde æbler (fra syndefaldet) på Jesus, som ikke kan undgå at blive ramt.

Videoen slutter med en kvinde, der ligger under det kors, som Jesus er hængt op på. Hun græder ind over hans føder. Kvinden hælder i slutbilledet vand eller måske salve ud over Jesu fødder på korset - en klar henvisning til den prostituerede, der vasker Jesu fødder (Luk. 7, v.36ff.). Denne kvinde identificeres ofte som Maria Magdalena, der også gik ud for at salve Jesu døde legeme påskemorgen (Luk. 24,1ff) og som var én af de første til at vidne om Jesus opstandelse.

Forsagelse af det onde

Videoen bruger stærke billeder til at vise, hvordan mennesket bliver indfanget og svinet til med mudder og blod. Der bruges centrale symboler og beretninger fra Bibelen til at beskrive menneskets smerte og anpart i det onde. Der er i teksten en gentagende bøn om at blive holdt om, for det griber, smitter, hader og holder dig fast; et ønske om at blive vasket ren; og en forsagelse af det onde ("Don't want it"). Intetkønsordet it må betegnes som det eller den onde, Satan selv. Sangens titel, "Until It Sleeps", hentyder til ønsket og bønnen om at blive holdt om, indtil det sover - sover, som kan tolkes i retningen at sove forevigt, dø.

Hermed er videoen nærmest at karakterisere som en billedlig og tekstlig nutidig gengivelse af forsagelsen i trosbekendelsen. Svaret på, hvor man kan blive ren, kan heller ikke gives tydeligere end i slutbilledet af synderen, der finder trøst og ro ved korsets fod.

Brug med omtanke

Hvis du vil bruge denne musikvideo som en 'dåseåbner' til at tale med teenagere om det onde, er det vigtigt:

 • at bruge teksten som nøgle til fortolkning af videoen;

 • at gøre opmærksom på de mange kors i videoen, som unormalt for en heavy metal gruppe ikke er vendt på hovedet;

 • at gøre opmærksom på Metallicas flirten med Satanismens symboler på de andre plader;

 • at understrege, at denne video ikke er en hyldest, men en klar afstandstagen og et ønske om at blive fri fra det onde.

  Henvisninger

  http://www2.netclub.com/main.cgi (billede med omvendte kors osv.)

  http://members.aoc.com/alternica/explain.htm

  http://www.encycmet.com/

  Lademanns leksikon

  Teksten samt selve videoen findes let på internetsider med Metallica