LEDER
De andre verdener

- og vor

AF BO TORP PEDERSEN

 

Aktivister i Canada og Spanien opfordrede i april-maj til en uges tv-boykot. Formålet var at protestere mod det massive reklame-bombardement og seermålingernes diktatur. Hvordan kampagnen er forløbet vides ikke, men den er udtryk for en interessant mediepolitisk holdning.

Mens befolkningens tv-sening gennemsnitligt vokser, udvikler der sig markante mindretal, som er blevet trætte af flimmerkassen. I Tyskland menes der at være cirka 1,5 mio. mennesker, som bevidst har valgt fjernsynet fra, og ved universitetet i Münster har Peter Sicking skrevet en doktorafhandling om de tv-frie tyskere.

Sicking har ganske vist fundet en række forskellige fravalgsbegrundelser, men de fleste finder, at tv-programmerne ganske enkelt er for dårlige, for overfladiske osv., og at tv er udtryk for en falsk eller forvrænget form for offentlig kommunikation. Der er tilsyneladende få kirkeligt aktive blandt dem, men mange bekender religiøst kulør: 42% katolsk, 21% protestantisk og 20% antroposofisk (Rudolf Steiner).

"Vore hjerter er fulde af andre ting, som ikke er af denne verden," siger én af de tyske tv-boykottere. Hvad man end kan sige om tvís problematiske virkelighedsforhold, er tv rigtigt nok i højeste grad af denne verden, men jeg vil mene, at tv ligesåvel som de traditionelle kunstarter har muligheden for at vise hen til en anden verden, den nye verden, som brød igennem ved netop at komme til denne verden.

Denne henvisning beskæftiger os i et par af dette nummers artikler. I øvrigt skal jeg fra vor egen lille verden føje den kommentar til vort blads synlige genkomst, at det mindre format og det manglende firefarvede omslag er en del af den nødvendige udgiftsbesparelse for at kunne udkomme igen. Desuden bliver det kun til to numre i 1999, men allerede nu er der håb om, at den trykte udgave kan udkomme med tre numre i 2000, og der arbejdes på at udbygge Visions hjemmeside på internettet. Indholdsmæssigt fortsætter vi linjen fra de første fem numre, men den delvist fornyede redaktion vil anstrenge sig endnu mere for at nyttiggøre vort produkt.