Film / video


Magnetisørens femte vinter

AF JES NYSTEN

Vor tid er fuld af forførelse - og fuld af behov for forførelse. Tiden er fuld af skepsis overfor rationalitet og fornuft. Der er en grundlæggende konflikt mellem forskellige oplysningsideer, som vi kan genfinde mange steder i dag. Og typer som Meisner findes jo stadig.

- Per Olov Enquist

Den historiske Mesmer

Filmen er baseret på en roman af Enquist fra 1964 af samme navn, og ovenstående citat sammenfatter hensigten bag både romanen og filmen: at spejle tendenser i vor egen tid i den ca. 200 år gamle forunderlige beretning om den østrigske læge Franz Anton Mesmer (17341815). Han virkede i en tid, der for eftertiden er karakteriseret med "rationalisme" eller "oplysningstid". Det var en tid med en rivende udvikling inden for naturvidenskaberne: den menneskelige celle "opdages", stetoskopet opfindes, den medicinske statistik tages i brug, farmakologien tager form.

I denne tid udvikler Mesmer sin særlige metode, den "animalske magnetisme", som han med stor succes praktiserer navnlig i Wien og Paris - først og fremmest blandt det bedre borgerskabs (neurotiske?) kvinder. Han var i 1766 blevet dr.med. på en afhandling om planeternes indflydelse på menneskelegemet, en såkaldt "astro-medicinsk" afhandling. Hans tese er, at der udgår en særlig magnetisk indflydelse fra sol og måne på ikke bare mennesket, men på alt levende. Det er denne kraft, der overhovedet skaber liv, og den er til stede i menneskelegemet som en særlig "animalsk magnetisme". Sygdom skyldes, at denne kraft svækkes, og helbredelse kan kun opnås ved, at den syge får overført kraft fra en person, der har overskud af denne "animalske magnetisme".

Nu var det så utrolig heldigt, at netop selvsamme Mesmer havde dette helbredende overskud, som han derfor i store mængder kunne "fylde" disse stakkels kvinder med!

Bogen og filmen, der dog har henlagt begivenhederne fra Tyskland til Sverige, selv om filmen er optaget i den norske træby Røros, fokuserer på den episode i Meisners (som han hedder her) liv, der for alvor skaber det afgørende konfliktstof: han helbredte en blind ung kvinde med sine magnetiske strygninger. Det måtte selv hans mest skeptiske "videnskabelige" modstandere erkende. Så affærdiges som en ren svindler kan han ikke.

Læs videre i den trykte udgave af Vision