Film / video


American History X

Af Jes Nysten

For øjeblikket er medierne fyldt med foruroligende reportager om nynazister i Sverige, der for alvor er begyndt at vise deres rette sindelag. Men vi hører heldigvis også om unge mænd, der er kommet på bedre tanker, og som nu forsøger at trække sig ud af vanviddet, selv om det har store omkostninger. Samtidig er den almindelige offentlige debat - også herhjemme - blevet kraftigt skærpet i tonen. De samfundsmæssige problemer med integration af flygtninge og med den stigende bande-mentalitet blandt unge bliver i visse kredse mere og mere indspundet i et sprog med racistiske og nationalistiske overtoner, der bringer ubehagelige minder om er tid, der burde forblive fortid.
Vi må derfor ikke undlade igen og igen at kæmpe mod dette vanvid - vi må som voksne pædagoger, lærere, præster, forældre tage opgaven at være voksen på os og holde de unge fast på, at fascinationen af denne hjernedøde og aggressive kultur ender i følelsesmæssig afstumpethed og selvdestruktion. De store og komplicerede samfundsproblemer må løses på anden vis!
Den amerikanske film "American History X" kan på glimrende vis danne udgangspunkt for en samtale om dette tema. Den er godt nok amerikansk med dertil hørende tendens til at blive lidt firkantet og sentimental, men hovedsigtet og skuespillet er upåklageligt.

Læs videre i den trykte udgave af Vision