Medielitteratur


Kunst som udfordring

AF BO TORP PEDERSEN

Bogen "Snit - Essays om kunst" består af fem essays. Manuel Vigilius skriver om film, og Christian Munch-Hansen om pop- og rock-musik. Udgangspunktet er personlige erindringer og oplevelser. Martin Falch Rasmussen, der ifølge bogens noter er født 1871 og studerer litteraturvidenskab (en sand evighedsstudent?), forsøger at sætte nogle begrebsliggørende små kapitel-overskrifter på sit essay, men springer hid og did i emne-kredsen. Det fremgår ikke, hvem der har udvalgt og redigeret disse essays, men en stor del af bogen er strøtanker og kommer sjældent i nærheden af det, der dybest set gør kunsten og de forskellige kunstarter vedkommende og væsentlig.

Undtagelsen er Knud Henning Hansen, som har skrev to essays. Særlig godt er essayet "For syns skyld - om billeder der får os til at se", som fokuserer på malerkunst.

Via Leo Tandrups bog "Mephistos mareridt" kommer Hansen på sporet af Michael Kviums udfordrende maleri "Naturens gave" (1991). Det er et eksempel på et værk, som formår at overraske og provokere samtidig med, at det udtrykker noget ægte livsnært og menneskeligt. Det giver mening; det er uomgængeligt. Over for værker af Kvium, Oluf Høst, Per Kirkeby og Sven Havsteen-Mikkelsen får man som regel noget ud af at spørge: hvad vil kunstneren eller kunstværket mig? Hvad viser det os? Hvor fører det os hen?

Knud Henning Hansen tager imidlertid også uforfærdet fat på en diskussion af tidens latrinære happening-trend og sammenligner tankevækkende Christian Lemmerz svinekroppe-happening "Scene" (1994) med Bjørn Nørgaards happening "Hesteofring" (1970). Her er Hansen inde på noget spændende og centralt for kunstens væsen. Jævnfør Ole Askvigs artikel i dette nummer af Vision har det stor aktualitet og relevans. I sit første essay i bogen, "Skabelsens mysterium", er Hansens synspunkt mere generelt og teologisk, men også væsentligt.

Nogle vil overraskes over, at netop Credo Forlag udgiver en bog med det grundsyn, at kunst er berettiget og nødvendig. Nu må den fordom falde. Selv om bogen er lille og tynd, gør Knud Henning Hansen den til en fortjenstfuld udgivelse.

Knud Henning Hansen m.fl.: Snit - Essays om kunst. Credo Forlag, 1999, 131 sider, ingen ill., 135 kroner.