Film i kirkens og skolens undervisning - Kirke og Film

Film i kirkens og skolens undervisning

Tjek seminarielektor, cand. theol. Henrik Bækgaards indholdsrige websted om

film i undervisningen m.v.

Tjek også Bækgaards filmoversigter, som er opstillet efter hhv.

temaer og
titler.

Vore studiematerialer

Her præsenteres Kirke og Films studiematerialer – og nederst nogle andre velegnede materialer. Husk også at tjekke vor litteraturside.


# 15 Fem film-serier

Vort nyeste materiale præsenterer i kort form fem serier af film, som er relevante i det kirkelige sognearbejde. De er fordelt på forskellige temaer. Der er henvisninger til yderligere oplysninger om de enkelte film – og information om hvor man kan købe en DVD med filmene.
Download PDF-fil med materialet.


 

Tidligere udgivet:


Del med venner og familie

# 01 Harry Potter og de vises sten

En undervisnings- og studievejledning af cand.theol. Sidsel J. Lyster
Materialet drejer sig om den første af de fem Harry Potter-film, altså “Harry Potter og de vises sten” (2001) og lægger op til diskussion af en række emner og spørgsmål, som filmen rejser, f.eks. Jesu liv, etik, kristne temaer og symboler.
Download PDF-fil her.

 

 

# 02 Breaking the Waves

Et studiemateriale af cand. theol. Louise Rasmussen
Lars von Triers film i en grundig og dybtgående behandling til f.eks. studiekreds-arbejde. Download PDF-fil her.

# 03 Bonhoeffer – de sidste skridt

Et studiemateriale af Susan Skogstad Nielsen
Hvem var Bonhoeffer? Hvad var hans baggrund? Hvad kom “efterfølgelse” til at betyde for ham? … og oplæg til samtale og diskussion på baggrund af filmen. Til studiekredsarbejde og lignende.
Download PDF-fil her.

# 04 Babel

Et studiemateriale om motiver og temaer i “Babel” af mag.art. Bo Torp Pedersen
Hvorfor hedder filmen “Babel”? Hvad omhandler den ene Babel-historie i Bibelen? Hvad omhandler den anden Babel-historie i Bibelen? Hvordan optræder ‘den babyloniske forvirring’ i den måde filmen er fortalt på? Materialet er et oplæg til studiekredsarbejde og samtale i forbindelse med filmen.

Om dette materiale fortæller efterskolelærer Janne Nielsen: Det er et flot og genneført materiale, som jeg i høj grad kunne bruge i mit arbejde med filmen. ‘Babel’ fangede eleverne fra første minut, og jeg var glad for, at kunne vise og arbejde med en film, som er så gennemtænk, både tematisk og filmteknisk. I forhold til emnet ‘Skæbne og Tro’ fungerede den bare perfekt.
Download PDF-fil her.

# 05 Lilja 4-ever

Motiver og temaer i ”Lilja 4-ever” – af mag.art. Bo Torp Pedersen
Kommentar fra bruger: Tack för din utomordentligt och pedagiskt upplagda artikel. Den kan säkerligen användas på olika skolstadier. Den kan i hög grad aktivera diskussion om etik och moral och i vilket samhälle vi vill leva. – Kaj Wickbom, lærer ved Växjö Katedralskola.
Download PDF-fil her.

# 06 Himmelfart, billeddannelse, billedforbud

Et studiemateriale i form af en prædiketekst af sognepræst Claus Oldenburg
Download PDF-fil her.

# 09 Tre Jesusfilm

Et studiemateriale af cand. theol. Louise Keiniche Rasmussen
Studiematerialet sammenstiller og sammenligner tre berømte Jesusfilm fra 1960’erne, nemlig ”The Greatest Story Ever Told”, ”Kongernes Konge” og ”Matthæusevangeliet”, bl.a. med hensyn til Jesusskikkelsen selv, andre ’hovedpersoner’, underne og forholdet til de bibelske tekster.
Download PDF-fil her.

 

# 10 Skriftsteder og film

En oversigt over skriftsteder/film af cand.theol. Louise Keiniche Rasmussen
Teksten er en opstilling efter skriftsteder, alfabetisk og filmtitler med kort omtale af filmene. Download PDF-fil her.

# 11 The Straight Story – en pilgrimsvandring?

Af mag. art. Bo Torp Pedersen
En film om gammel mand, der drager ud for at finde sin syge bror – og om de mennesker, han møder på sin ‘pilgrimsvandring’
Download PDF-fil her.

# 12 Himlen over Berlin – om at vælge livet

Af mag. art. Bo Torp Pedersen
En film om to engle, som iagttager livet i den delte storby -om nogle af menneskene, de følger, og om det ‘spring’, den ene af englene tager.
Download PDF-fil her.

# 13 Dogmefilm

Af filminstruktør, mag.art. Ulla Hjorth Nielsen
15 år og mere end 40 film efter dogmebrødrenes udspil til en ny filmisk dagsorden er det tid til at gøre status. Dogme 95 har indskrevet sig i filmhistorien i et omfang. Hvad kom der ud af initiativet.
Download PDF-fil her.

# 14 Blå – Hvid – Rød

Et studiemateriale om tre film af Krzysztof Kieślowski
Af mag. art. Bo Torp Pedersen. – – Download PDF-hil her.

# 15 Fem filmserier

Se øverst på siden.

Narnia


Narnia (UIP)

Den store kristne eventyrforfatter C. S. Lewis er altid værd at beskæftige sig med, jfr. “Narnia”-fortællingerne.
FilmCentralen har udgivet et undervisnings-materiale vedr. “Narnia: Løven, heksen og garderobeskabet”.

Narnia-uvm-fra-FilmCentralen

Se i øvrigt under vore filmanmeldelser. Vi har anmeldt flere af Narnia-filmene!

Dele af C.S. Lewis’ eget livsforløb er blevet filmatiseret, jfr. de to film-udgaver af “Shadowlands”:

Shadowlands (instr. Norman Stone, 1985)
Shadowlands (instr. Richard Attenborough, 1993)

Yderligere om C. S. Lewis:
Etaper i C. S. Lewis’ liv
Tro, fantasi og fornuft – en kronik
Analyse af Lewis’ forfatterskab
Dansk Wikipedia om C.S. Lewis

Elefantmanden

David Lynchs sort/hvide spillefilm ”The Elephant Man” (1980) er ikke blot én af denne instruktørs bedste film, men også en film, som i den grad lægger op til samtale om, hvad der skaber et menneskes identitet – hvad der gør et menneske til et menneske.

• Læs Jes Nystens artikel.