Foredrag - Kirke og Film

Foredrag

Flere af Kirke og Films bestyrelsesmedlemmer, anmeldere og medarbejdere tilbyder foredrag og causerier. Se emner m.v. nedenfor, og kontakt de enkelte vedr. vilkår.

Sognepræst Susanne C. Knudstorp (Lyng): Kirke og Films fhv. næstformand holder gerne foredrag i kirker, sognegårde og lignende – i Jylland og på Fyn – om emner indenfor kirke og film, f.eks. emner som soning og forsoning, frihed i kærlighed og livets spilleregler ud fra film som bl.a. Gabriel vinder-filmen ”De usynlige” (Norge 2008), BAFTA vinder-filmen ”Soning” (England 2007), ”V for Vendetta” (England 2005) og ”Never Let Me Go” (England 2010).
Kontakt: sck (at) km.dk

Fhv. sognepræst Jes Nysten (Roskilde): Mangeårig filmanmelder og bestyrelsesmedlem i Kirke og Film – Jes Nysten har anmeldt og skrevet om film i mere i mere end 30 år – og holder gerne foredrag om film.
Kontakt: jes (at) nysten.dk

Mag. art., filminstruktør Ulla Hjorth Nielsen (København): Fhv. bestyrelsesmedlem i Kirke og Film, filminstruktør, filmhistoriker og mag. art. Ulla Hjorth Nielsen byder på flere spændende foredrag, f.eks. om dogmefilm, Jesusfilm og præstefilm – foruden introduktioner til egne film.
Hent nærmere beskrivelse af de enkelte foredrag.

Cand. mag. Kirsten Köneke (Valby): Fhv. filmkonsulent for Pensionisternes Samvirke. Köneke har afholdt filmdage på Tisvilde Højskole. Hvis din forening eller menighed planlægger en udflugt, kan den med fordel blive en tur til Tisvilde med middag, film/foredrag og kaffe. For mange vil det være nemt at komme til Tisvilde med tog og ikke nødvendigt at leje en bus.
Kontakt: kmkoneke (at) gmail.com

Mag. art. Bo Torp Pedersen (Amager): Kirke og Films fhv. formand holder nu kun “useriøse” causerier i Hovedstadsområdet – egnet til uformelle eftermiddagsmøder for seniorer. De fleste emner med brug af filmcitater: Ove Sprogøe – lille væver mand fra Amager, Ib Schønberg – mere end Ibbermand, Marguerite Viby – en dansk Pippi, Alfred Hitchcock i Danmark, den dansk/tyske instruktør Douglas Sirk og hans “tårepersere”. Måske også noget om Ingrid Bergman, Grace Kelly, Kjeld Petersen, Dirch Passer, Buster Larsen og Peter Malberg (ikke helt færdige endnu). Kan måske lokkes til at fortælle om oplevelser ved diverse filmfestivals. Kontakt: botorpp (at) outlook.com


Del med venner og familie