Medlemskab og støtte - Kirke og Film

Medlemskab og støtte

Støt vort arbejde med et medlemskab af foreningen.
Kontingentsatserne for kalenderåret 2018 er:
250 kr. for enkeltpersoner
750 kr. for kirker/sogne
1.000 kr. for kollektive medlemmer i øvrigt
50 kr. for studerende

Kontingent/gave indbetales til Danske Bank

reg.nr. 1551
konto nr. 3429 6490 64.
IBAN : DK 81 3000 3429 6490 64
BIC/SWIFT : DABADKKK
CVR 33 34 23 30

OBS: Husk at anføre afsendernavn og ordet ’kontingent’. Send os venligst en e-mail med oplysning om kontaktpersoner og deres e-mail, hvis kontingentet dækker et af de to former for kollektivt medlemskab. Hvis du har brug for en kvittering eller regning for kontingentet, henvend dig blot til vor kasserer eller sekretær (se ovenfor).


Del med venner og familie