Tilbage til forsiden


Privatlivspolitik: Se nederst på siden
 


Om Kirke og Film

Hjemmesiden kirkeogfilm.dk udgives af foreningen Kirke og Film. Foreningens formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens og filmens verden.
* Læs også Kirke og Films historie.

Kontakt


Lars Gustav Lindhardt    Morten Sternberg      Louise K. Rasmussen

Formand:
Sognepræst Lars Gustav Lindhardt, Frederiksberg -  lgl@km.dk

Næstformand:
Sognepræst Morten Sternberg, Sundby (Amager) - mos@km.dk

Kasserer
Louise Keiniche Rasmussen - louise@rasmussenfamilien.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Victor M. Greve, Jes Nysten, Kirsten Senbergs.

Suppleanter: Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Poul Martin Langdahl.
Revisor: Anders Friis Knudsen - Revisoruppleant: Bo Torp Pedersen.

OBS: Vi besvarer gerne spørgsmål og henvendelser fra medlemmer, der gerne vil have hjælp i en konkret brugssituation, hvad enten det er en studiekreds, et foredrag eller en filmklub. Tjek også siden med foredrag.
 


Medlemskab og støtte

 


Medlemskab og støtte

Støt vort arbejde med et medlemskab af foreningen.
Kontingentsatserne for kalenderåret 2018 er:
250 kr. for enkeltpersoner
750 kr. for kirker/sogne
1.000 kr. for kollektive medlemmer i øvrigt.
Kontingent/gave indbetales til Danske Bank
reg.nr. 1551, konto nr. 3429 6490 64.
IBAN : DK 81 3000 3429 6490 64
BIC/SWIFT : DABADKKK
CVR 33 34 23 30
OBS: Husk at anføre afsendernavn og ordet ’kontingent’. Send os venligst en e-mail med oplysning om kontaktpersoner og deres e-mail, hvis kontingentet dækker et af de to former for kollektivt medlemskab. Hvis du har brug for en kvittering eller regning for kontingentet, henvend dig blot til vor kasserer eller sekretær (se ovenfor).
* Kontingent 2019 og indkaldelse til generalforsamling 2019
* Forslag til generalforsamlingen om vedtægtsændringer
 


Nyhedsbreve


 


Nyhedsbreve
Udgivelsen af nyhedsbreve er p.t. indstillet.
December 2017
Oktober 2017
Maj 2017
April 2017
Advent 2016
Marts 2016
 


Privatlivspolitik


 

 


Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for foreningen Kirke og Film (CVR 33 34 23 30)
i henhold til EU’s forordning og dansk lovgivning (Lov 502) gældende fra 25. maj 2018

1. Formål
Kirke og Film behandler medlemmers og kontakters (ikke-medlemmers) persondata alene med det formål at kunne :
1) sende dig information om vore aktiviteter og tilbud;
2) informere dig om forhold vedr. dit medlemskab;
3) registrere din deltagelse ved kurser og lignende.

2. Data-ansvarlig
Data-ansvarlig i foreningen Kirke og Film er næstformanden:
Sognepræst Morten Sternberg
Mørkhøjvej 177 A
2860 Søborg
mos (at) km.dk
Tlf. 5180 3085

3. Data-behandlere
Data-behandlere i foreningen Kirke og Film er følgende:
a) kasserer Louise Keiniche Rasmussen, Græsmarken 10, 4140 Borup, tlf. 2036 7342
louise (at) rasmussenfamilien.dk
b) konsulent Bo Torp Pedersen, København S, botorpp (at) outlook.com
c) afgående kasserer Arne Kristophersen, arne (at) kristophersen.dk

4. Indsamling af persondata
4.1. Kirke og Film indsamler ingen persondata automatisk.
4.2. Kirke og Film indsamler ingen persondata via hjemmesiden; hjemmesiden anvender ikke cookies eller lignende individuelle sporingsværktøjer.
4.3. Kirke og Film anvender kun persondata som medlemmer, kontakter og brugere aktivt meddeler, f.eks. via Facebook, pr. e-mail, pr. netbank eller ved et arrangement.
4.4. Kirke og Film anvender de bankoplysninger og adresseoplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og din betaling af gave eller kontingent til foreningen.
4.5. Kirke og Film vil i særlige tilfælde indsamle personoplysninger fra krak.dk eller sogn.dk for at identificere dig.

5. Videregivelse af persondata
5.1. Vi deler normalt ikke medlemmers eller kontakters persondata med tredje part.
5.2. Kun bestyrelsesmedlemmers persondata kan deles med tredje part, og sådanne samarbejdspartnerne er da kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og kun til de aftalte formål.
5.3. Vi kan dele persondata, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data med en offentlighed myndighed, f.eks. SKAT i forbindelse med udbetaling af honorarer.

6. Opbevaring og sikkerhed
6.1. Vi gemmer oplysningerne om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, dvs. så længe du er medlem eller kontaktperson.
6.2. Vedrørende kontakter, dvs. ikke-medlemmer, opbevares kun navn og e-mail-adresse.
6.3. Du kan til enhver tid henvende dig til vore databehandlere og bede om indsigt i hvilke oplysninger vi opbevarer vedr. dig og evt. bede om at få disse ændret eller slettet. Det ønskede vil blive effektueret snarest og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
6.3. Vi beskytter dine persondata og har interne sikkerhedsregler. Kun den data-ansvarlige og de to data-behandlere har adgang til de opbevarede oplysninger.
6.4. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko og ulempe for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

7. Klager
Hvis du er utilfreds med vor behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt (at) datatilsynet.dk

8. Opdatering og publicering
8.1. Denne privatlivspolitik vil blive holdt opdateret for at være i bedst mulige overensstemmelse med gældende lov og principper om beskyttelse af personoplysninger.
8.2. Den gældende privatlivspolitik for Kirke og Film offentliggøres på foreningens hjemmeside: kirkeogfilm.dk
8.3. Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 31. marts 2019.
 


 


Denne side blev opdateret 31/3, 2019