Kirke og Films historie - Kirke og Film

Kirke og Films historie

Hjemmesiden kirkeogfilm.dk udgives af foreningen Kirke og Film. Foreningens formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens verden og filmens verden.

Kirke og Film bygger videre på en lang tradition.

Herunder kan du læse historien om Kirke og Film.


Del med venner og familie

Umiddelbart efter Anden Verdenskrig stiftede den dynamiske præst og forfatter Gerhard Rasmussen (1905-1968) (1) Kirkelig Filmsforening, der skulle slå bro mellem filmens og kirkens verden i Danmark. Et arbejdsudvalg blev i begyndelsen af 1946 erstattet af en egentlig bestyrelse. Foreningens største aktiv var månedsbladet ”Kirke og Film”: Nr. 1 udkom november 1945 (2), og ambitionen var efterhånden at anmelde så godt som alle nye film i de danske biografer. På et tidspunkt blev det vedtaget at fjerne det lille s i navnet, og på generalforsamlingen d. 25/4 1962 ændredes navnet til Landsforeningen Kirke og Film. I 1969 blev Kirke og Film en selvejende institution, og bestyrelsen blev valgt af en støttekreds.

I 1947 var den initiativrige Gerhard Rasmussen sammen med lederen af Lohses Forlag, August Lodberg, nøglepersoner i udviklingen af Felix Film, som havde til formål at udleje “gode lødige kristelige film”, og som blev en del af Indre Missions udadvendte medievirksomhed. Felix Film forsøgte i 1961 at bringe filmen Det syvende spørgsmål (om forfølgelse af kristne i DDR) ud i biograferne, dog uden det store gennembrud. Indre Mission udviklede siden hjemmesiden filmogtro.dk, som er en slags parallel til kirkeogfilm.dk.

Den senere biskop Erik Jensen (Aalborg) og daværende seminarierektor Poul Hartling var blandt Kirke og Films anmeldere i 1950erne og 1960erne. Det tunge læs blev dog nok trukket af Jørgen Nissen, Jørgen Ruager, Harald P. Madsen og Bjørn Moe. I 1966 blev sognepræst Jørgen Nissen, hidtil redaktør, ny formand for foreningen (3), og i 1967 blev Flemming Behrendt ny redaktør af bladet, som under hans ledelse opnåede en meget høj kvalitet. Blandt de nye medarbejdere var Johs. H. Christensen, Jørgen I. Jensen, Poul Behrendt og den fhv. dominikanermunk Martin Drouzy. Sommeren 1969 skiftede bladet navn til “Film 69”, ”Film 70”, osv., og i 1972 blev Behrendt afløst som redaktør af Johs. H. Christensen (4); Behrendt blev i stedet foreningens kasserer.

“Film 70” fejrede med sit november-nummer Kirke og Films 25 års jubilæum. Som Flemming Behrendt skrev: “Der er kun én ordentlig måde for et tidsskrift at fejre et jubilæum på: ved at udgive et ekstra godt nummer.” Jørgen I. Jensen beskrev tidsskriftets aktuelle ståsted, og Jørgen Stegelmann fra filmtidsskriftet Kosmorama beskrev Kirke og Film udefra. De to forsidebilleder fra Dreyers “Vredens dag” og Buñuels “Tristana” henviser til analysen/artiklen “Glædens dag – vredens dag” af Johs. H. Christensen og til artikler om Buñuel af Poul Einer Hansen og Poul Behrendt. Sidstnævnte anmelder – særdeles kritisk – kollegaens Martin Drouzys bog om den berømte spanske instruktør, der sagde om sig selv: “Jeg er da gudskelov stadig ateist”. Jubilæums-nummeret indeholder flere almene artikler og i pagt med traditionen en bunke anmeldelser af aktuelle film.

Udgivelsen af Kirke og Films tidsskrift var imidlertid blevet afhængig af støtte fra Det danske Filminstitut (DFI), og da DFI ikke længere ønskede at støtte en bred vifte af filmtidsskrifter, kom også Kirke og Film under pres. Johs. H. Christensen har betegnet det som en “dolk i ryggen” og så “ingen realistisk mulighed for at videreføre tidsskriftet” (4a). Det var ingen let eller indiskutabel beslutning, men den blev at stoppe udgivelsen af et eget tidsskrift og at slutte op om et nyt tidsskrift, som DFI fremmede. “Film 75” nr. 2-3 blev sidste nummer af Kirke og Films eget tidsskrift, og senere blev foreningen Kirke og Film helt nedlagt. April 1975 udkom første nr. af “Levende Billeder – et månedsblad om film og tv”. Flemming Behrendt (4b) blev bladets første ansvarshavende redaktør.

Sammenlignet med “Film 75” var både stilen og stofudvalget anderledes. TV-stof og TV-debat kom til at fylde ganske meget ligesom stof om filmbranchen. I sektionen med filmanmeldelser indgik for en tid nogle personer ‘udefra’, f.eks. Poul Dam, Ebbe Kløvedal og Jørgen Leth, men også flere af de solide anmeldere fra “Film 75”, f.eks. Johs. H. Christensen, Preben B. Christensen og Steffen Kjeldgaard-Pedersen samt – som ny – Jes Nysten. Bladets form og stof-udvidelsen signalerede, at bladet skulle være populært og hvile i sig selv økonomisk. Trods støtten gennemgik “Levende Billeder” årlige økonomiske kriser og adskillige skift i den redaktionelle top (5), indtil bladet lukkede i 1997. DFI drog få år efter konklusionen på tidens almindelige tidsskriftkrise, og i stedet for at støtte diverse tidsskrifter påbegyndte man 2000 udgivelsen af “ekko”, som stadig udkommer, og stoppede 2004 udgivelsen i trykt form af det gamle tidsskrift “Kosmorama” (det udkommer fortsat digitalt).

Kirke og film-emnet indgik produktivt i Religionspædagogisk Centers (RPC) aktiviteter, især mens Jes Nysten var formand og Arne Kristophersen daglig leder. Men allerede 1984 (ca.) udgav man “Filmguide for undervisning i kristendom/religion” (red. Kai Vardrup og Bo Torp Pedersen). RPC banede nye veje med udgivelsen af Krzysztof Kieslowskis “Dekalog” til brug i den kirkelige undervisning. 1994 udkom hæftet  “Jesus i hovedrollen” (red. Jes Nysten og Bo Torp Pedersen) – efter tysk forbillede – med en filmografi af Ebbe Villadsen. Siden indgik RPC sammen med bl.a. KLF, Kirke & Medier i en udgiver-forening, som stod bag medietidsskriftet Vision. Dette udkom 1997-2000 (6), og efterhånden kom film-emnerne til at dominere tidsskriftet; udvalgte artikler fra de første numre findes her.

21. september 2004 blev foreningen Kirke og Film genstiftet ved et møde på Axelborg Bodega i København med deltagelse af bl.a. Arne Kristophersen, Jes Nysten, Bo Torp Pedersen og Karsten Fledelius  (8). Nu er det hjemmeside og Facebook, som er de centrale formidlere. Her omtales foreningens tiltag og initiativer med henblik på en tidssvarende, inspirerende brug af film i kirkelige sammenhænge. Vigtig for det moderne Kirke og Film er stadig filmanmeldelserne – en tid også kursusvirksomhed og arbejdet for filmprisen Gabriel – men nu også deltagelsen i den internationale kirke og film-bevægelse Interfilm, som giver mulighed for ved festivaler og konferencer at hente inspiration og viden til det fortsatte arbejde i Danmark.

2007 udgav det RPC-tilknyttede forlag Alfa i samarbejde med den nu gendannede Kirke og Film forening antologien “Jesus går til filmen – Jesusfiguren i moderne film” (red. Ida Auken og Bo Torp Pedersen) med bidrag af bl.a. Jes Nysten, Louise Rasmussen og Ida Auken (7).

I perioden 2011-2013 udgav foreningen et nyhedsbrev om film i TV, og fra 2015 begyndte foreningen at arrangere foredrag, kurser og seminarer. Marts 2015 “Film som øjenåbner” på Tisvilde Højskole. Det indledende foredrag var en introduktion til film som øjenåbner for Gudsbilleder ved daværende formand Louise K. Rasmussen. Susanne Knudstorp talte om “Fra novelle til filmatisering” med “The Selfish Giant” som eksempel. Jes Nysten viste “Elefantmanden” og gjorde rede for, hvordan den kan bruges i konfirmand-arbejdet og lignende sammenhænge. Oktober 2016 afholdt foreningen et kursus på Liselund med fortegn i Luther-året 2017: “I biografen med Luther – Luthers reformatoriske tanker og moderne film”. 28 deltagere med Louise K. Rasmussen som kursusleder. Blandt de viste film var “Bænken”, film af Ingmar Bergman og nogle kortfilm, som også var anledning til en introduktion af “at tale film”-konceptet ved Kirsten Senbergs. Derimod måtte man pga. for få tilmeldte aflyse seminaret november 2018 “Med Dreyer på Liselund” i anledning af 50-året for den store danske filminstruktørs død. Maj 2022 afholdt foreningen årsmøde med deltagelse af skuespiller Bodil Jørgensen, som fortalte om sit film- og TV-.arbejde.  Oktober 2022 præsenterede sognepræst Morten Sternberg på kirkeskibet i Københavns SV-kvarter et filmklip-spækket foredrag med titlen “Præsten på plakaten”. Med Katrin Quist-Møller og Mia Lund Rao i spidsen afholdt foreningen januar 2023 i samarbejde med Gentofte Kino et arrangement omkring Katrine Brocks film “Den store stilhed”, som i foråret 2023 modtog Gabriel-prisen.

Kirke og Films formænd siden 2004: Bo Torp Pedersen (2004-2010), Louise Keiniche Rasmussen (2010-2017), Otto Lundgaard (2017-2018), Lars Peter Wandsøe Kristiansen (2018-2019), Lars Gustav Lindhardt (2019-2020), Morten Sternberg (2020-2021) og Mia Lund Rao (2021- ) .

______
1) Som forfatter fik Gerhard Rasmussen succes med romaner som “Det sande ansigt” (1950, filmatiseret 1951) og  “Kaptajnen behøver ingen orlov” (1955). Se Gerhard Rasmussens biografi og noget om filmatiseringen af Det sande ansigt.
2) Jf. https://www.kristendom.dk/indføring/europas-første-kristne-filmtidsskrift-var-dansk
Det er imidlertid forkert, når artiklen beskriver “Kirke og Film” som en del af Indre Missions arbejde. Kirkelig Filmsforening var en selvstændig forening med personer både fra Indre Mission og andre dele af kirkelivet.
3) Tidlige formænd: rektor Peter Kæstel, Haslev (1946-1950), missionær Hans Munck, Aarhus (1950-1966), sognepræst Jørgen Nissen, København (1966-1970), Bjørn Moe (1970-1972) og Helge Rasmussen (1972-1975)(?).
4) Ansvarshavende redaktører: Gerhard Rasmussen (1945-1949) (medredaktør t.o.m. april 1955), Jørgen A. Ruager (1949-1955), Jørgen Nissen (1955-1967), Flemming Behrendt (1967-1972) og Johs. H. Christensen (1972-1975), sidstnævnte med Niels Houkjær som assistent.
4a) Johs. H. Christensen har efterfølgende beskrevet lukningen i et læserbrev i Kosmorama, idet han fandt, at Martin Drouzy havde fremstillet situationen forkert, jf. Kosmorama 197
4b) Mere om Flemming Behrendt på Wikipedia og i Berlingske 2009 (70 år). Flemmings yngre bror Poul Behrendt var blandt meget andet også anmelder på Kirke og Film, og Flemmings afdøde datter Kathrine Windfeld blev teater- og filminstruktør. Tjek også Johs. H. Christensen, jf. om nåden (2011) og om tiden (2016 – 75 år) samt Niels Houkjær på 60 års dagen og på 70 års dagen
5) De skiftende ansv. red. af Levende Billeder: 1975 Flemming Behrendt (nr.1-4), 1975-1984 Henrik Jul Hansen, 1984-1988 Jaffa Valentin, 1988-1989 Thomas Alling, 1989-1990 Peder Bundgaard, 1991-1992 Jaffa Valentin, 1992-1993 Trine Saabye, 1993-1995 Per Juul Carlsen, 1995-1997 Christian  Monggaard.
6) I redaktionen: Benny Aros (1996-1999), Asbjørn Asmussen (2000), Mette Geil (1999-2000), Per R. Jensen (1996-2000), Evan K. Johansen (1999-2000), Anders Friis Knudsen (1999-2000), Gunnar Bach Pedersen (1996-1999) samt alle år Jes Nysten og Bo Torp Pedersen (ansv. red.).
7) Jf. NotaSaxo ~ Bogtorvet  ~ Rahbek
8) Karsten Fledelius var én af stifterne, da Kirke og Film blev genskabt i 2004. Den 23. februar 2015 blev Karsten Fledelius 75 år. I den anledning udkom på Forlaget Rhodos et festskrift med titlen Det talende levende menneske.