Privatlivspolitik - Kirke og Film

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for foreningen Kirke og Film, CVR 33342330, i henhold til EU’s forordning og dansk lovgivning (Lov 502) gældende fra 25. maj 2018

1. Formål
Kirke og Film behandler medlemmers og kontakters (ikke-medlemmers) persondata alene med det formål at kunne :
1) sende dig information om vore aktiviteter og tilbud;
2) informere dig om forhold vedr. dit medlemskab;
3) registrere din deltagelse ved arrangementer, kurser og lignende.

2. Data-ansvarlig
Data-ansvarlig i foreningen Kirke og Film er formanden:
Sognepræst Mia Miriam Lund Rao, Valløvej 19, 2700 Brønshøj, mmr (at) km.dk

3. Data-behandlere
Data-behandlere i foreningen Kirke og Film er følgende:
a) kasserer Mads Graves Pedersen, København NV, mgpe (at) km.dk
b) revisor Arne Kristophersen, København S, arne (at) kristophersen.dk

4. Indsamling af persondata
4.1. Kirke og Film indsamler ingen persondata automatisk.
4.2. Kirke og Film indsamler ingen persondata via hjemmesiden; hjemmesiden anvender ikke cookies eller lignende individuelle sporingsværktøjer.
4.3. Kirke og Film anvender kun persondata, som medlemmer, kontakter og brugere aktivt meddeler, f.eks. via Facebook, pr. e-mail, pr. netbank eller ved et arrangement.
4.4. Kirke og Film anvender kun de bank-oplysninger og adresse-oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og din betaling af gave eller kontingent til foreningen.
4.5. Kirke og Film vil i særlige tilfælde indhente personoplysninger fra krak.dk eller sogn.dk for at identificere dig.

5. Videregivelse af persondata
5.1. Vi deler normalt ikke medlemmers eller kontakters persondata med tredje part.
5.2. Kun bestyrelsesmedlemmers persondata kan deles med tredje part, og sådanne samarbejdspartnerne er da kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og og kun til de aftalte formål.
5.2.1. Databehandlingsaftale for samarbejdspartner One.com (hjemmesidehotel) foreligger.
5.3. Vi kan dele persondata, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data med en offentlighed myndighed, f.eks. SKAT i forbindelse med udbetaling af honorarer.

6. Opbevaring og sikkerhed
6.1. Vi gemmer oplysningerne om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, dvs. så længe du er medlem eller kontaktperson.
6.2. Vedrørende kontakter, dvs. ikke-medlemmer, opbevares kun e-mail-adresse.
6.3. Du kan til enhver tid henvende dig til vore databehandlere og bede om indsigt i hvilke oplysninger vi opbevarer vedr. dig og evt. bede om at få disse ændret eller slettet. Det ønskede vil blive effektueret snarest og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
6.3. Vi beskytter dine persondata og har interne sikkerhedsregler. Kun den data-ansvarlige og de to data-behandlere har adgang til de opbevarede oplysninger.
6.4. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko og ulempe for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

7. Klager
Hvis du er utilfreds med vor behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt (at) datatilsynet.dk

8. Opdatering og publicering
8.1. Denne privatlivspolitik vil blive holdt opdateret for at være i bedst mulige overensstemmelse med gældende lov og principper om beskyttelse af personoplysninger.
8.2. Den gældende privatlivspolitik for Kirke og Film offentliggøres på foreningens hjemmeside: kirkeogfilm.dk
8.3. Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 1. marts 2024.


Del med venner og familie