Årsmøde med film og generalforsamling - Kirke og Film

Årsmøde med film og generalforsamling

Velkommen til årsmøde, generalforsamling og filmvisning mandag den 18. marts kl. 18:00-21:00 i Eliaskirken, Vesterbrogade 49, 1620 København V.

Aftenens program er følgende:
18:00 Årsmøde og generalforsamling med de punkter, som fremgår af indkaldelsen (se nedenfor)
18:45 Kort konstituerende møde i bestyrelsen
19:00 Filmvisning. Den prisbelønnede græske film Apples vises efter indledning ved Mia Lund Rao.
Der serveres en let forplejning under filmen.
Alle, som ønsker at deltage i spisning og filmvisning, bedes tilmelde sig til Kirsten Senbergs på 2022 1193 eller på mail: kise (at) km.dk
Vi glæder os til at se jer.

Kontingentopkrævning for 2024
100 kr. for studerende og seniorer
250 kr. for andre enkeltpersoner
750 kr. for sogne og kirker
1000 kr. for organisationer
2000 kr. for provstier
Det relevante beløb bedes indbetalt snarest og inden generalforsamlingen til Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5321 konto nr. 0259020 ~ IBAN: DK 76 3521 0000 259020 ~ BIC/SWIFT: ALBADKKK
Hvis du har spørgsmål eller brug for en regning eller kvittering, kan du trygt henvende dig til vores kasserer Mads Graves Pedersen på mgpe (at) km.dk
OBS: Det er også muligt at betale kontingent på årsmødet via MobilePay.

Generalforsamling:  Indkaldelse blev udsendt pr. e-mail d. 16. februar 2024 til alle medlemmer. Dermed rettidigt i.f.t. vedtægterne. Velkomst ved formand Mia Lund Rao. Dagsorden efter vedtægterne til behandling:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for kalenderåret, som træder i kraft ved førstkommende årsskifte.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Efter tur er følgende medlemmer på valg: Mia Lund Rao, Mads Graves Pedersen, Jes Nysten, Morten Søborg og Karsten Møller-Hansen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Kirsten Senbergs, Lars Karmark Obel, Katrin Quist-Møller, Marie Jacobsen Damm og Bo Torp Pedersen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Arne Kristophersen som revisor og Anders Friis Knudsen som
revisorsuppleant
7. Indkomne forslag. Større forslag bedes indsendt senest mandag den 4. marts 2024 til formand Mia Lund Rao på mmr (at) km.dk
8. Eventuelt.
Alle registrerede medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Enkeltmedlemmer har 1 stemme og repræsentanter for kirker, sogne, provstier, institutioner og andre organisationer har 5 stemmer. OBS: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


Del med venner og familie