Kirke og Films generalforsamling - Kirke og Film

Kirke og Films generalforsamling

Brug dit medlemskab af Kirke og Film fuldt ud. Kom til generalforsamling og vær med til at drøfte foreningens fremtidige arbejde og prioriteter. En ny, moderne hjemmeside er under udarbejdelse. Større, vidtgående forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt på e-mail til formanden [lpwk (at) km.dk] senest to uger før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år. Enkeltmedlemmer har én stemme, mens sogne og andre kollektive medlemmer har op til 5 stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Medlemskab giver normalt rabat på de kurser, vi afholder, nemlig 200 kr. pr. person pr. kursus – op til tre personer pr.
sogn/ organisation.

Kontingent-priserne  for kalenderåret 2019 er: 250 kr. for enkeltpersoner; 750 kr. for sogne, menigheder og kirker;  1.000 kr. for andre organisationer. Beløbet bedes indbetalt til vor bank – reg.nr. 1551, konto nr. 3429 6490 64.

(Fra udlandet: IBAN DK 81 3000 3429 6490 64 – BIC/SWIFT : DABADKKK)

Husk at anføre afsendernavn og ordet ’kontingent’.
Kontingentet bedes betalt, så det er os i hænde senest fredag d. 1. marts 2019.

På billedet: Næstformand Morten Sternberg


Del med venner og familie