Statistik: Vore filmanmeldelser (7. marts 2019) - Kirke og Film

Statistik: Vore filmanmeldelser (7. marts 2019)

Vi har publiceret i alt 457 anmeldelser pr. dags dato. De er skrevet i årene siden 2004, hvor Kirke og Film ‘genopstod’. Enkelte anmeldelser er gået tabt i årenes løb, men samlingen er da vist meget pæn og og er bevaret i arkivet.

Anmeldelserne er fordelt på følgende anmeldere:

 • Jes Nysten (JNY) 138 anmeldelser
 • Bo Torp Pedersen (BTP) 69
 • Lasse Rasmussen (LRA) 35
 • Peter Skov-Jakobsen (PSJ) 28
 • Kirsten Köneke (KIK) 19
 • Jørgen Lund (JLU) 15
 • Palle K. Johansen (PKJ) 15
 • Astrid Skov-Jakobsen (ASJ) 15
 • Arne Kristophersen (AKR) 11
 • Louise K. Rasmussen (LKR) 11
 • Rebecca Engberg (REG) 11
 • Sanne E. Grunnet (SEG) 11

samt:

Susanne C. Knudstorp (SCK) 8, Christiane Gammeltoft-Hansen (CGH) 7, Susan Skogstad (SSK) 7, Anders Friis Knudsen (AFK) 6, Evan K. Johansen (EKJ) 6, Ida Auken (IDA) 5, Birgit O’Sullivan (SUL) 4, Carsten Barløse (CBA) 4, Erik Høegh-Andersen (EHA) 3, Otto Lundgaard (NOL) 3, Charlotte Cappi Grunnet (CCG) 2, Dorthe Engelbrecht Larsen (DEL) 2, Finn Rosenberg (FRO) 2, Inger Hjuler Bergeon (IHB) 2, Jeanne Dalgaard (JDG) 2, Johannes H. Christensen (JHC) 2, Ulla Hjorth Nielsen (UHN) 2, Bent Boisen (BBO) 1, Bjarne Nederby Jessen (BNJ) 1, Lars Peter Wandsøe Kristiansen (LPW) 1, Maiken Bozek (MBO) 1, Marianne Wagner (MWG) 1, Mikkel Wold (MWO) 1, Niels Henrik Arendt (NHA) 1, Niels Jørgen Vase (NJV) 1, Poul Martin Langdahl (PML) 1, Raymond Olsen (ROL) 1, Sidsel J. Lyster (SJL) 1, Thilde Moskjær Kofod (TMK) 1.

Du finder alle anmeldelserne her – Filmarkivet (2005-2018)


Del med venner og familie