Morten Sternberg - ny formand for Kirke og Film - Kirke og Film

Morten Sternberg – ny formand for Kirke og Film

Efter generalforsamlingen i dag er sognepræst Morten Sternberg, Sundby Kirke, Amager, ny formand for Kirke og Film. Sternberg har hidtil været næstformand og afløser sognepræst Lars Gustav Lindhardt, Frederiksberg, i formandsstolen.

Der var stor udskiftning i den seks personers bestyrelse, som fik tre nye medlemmer. Ud over Morten Sternberg består bestyrelsen nu af stud. teol. Jakob Bruhn Hansen, Amager (næstformand – nyvalgt), mag. art. Bo Torp Pedersen, Amager (kasserer), pastor emeritus Jes Nysten, Roskilde, sognepræst Mads Graves Pedersen, Tagensbo (nyvalgt),  og sognepræst Mia Miriam Lund Rao, Brønshøj (nyvalgt). Suppleanter er sognepræst Kirsten Senbergs, Karlslunde, sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Svendborg, og sognepræst Victor M. Greve, Skuldelev.

Sognemedhjælper Louise Keiniche Rasmussen, Borup, som var formand 2010-2017, udtrådte af bestyrelsen. Den fhv. formand 2004-2010, Bo Torp Pedersen, vendte tilbage til bestyrelsen og skal overtage kasserer-hvervet.

 


Del med venner og familie